Associerede selskaber 

Moderselskab

 100%-ejede datterselskaber

Associerede selskaber
 

NeuroSearch A/S

NeuroSearch Sweden AB (Selskabet er under afvikling og lukkes endeligt juni 2017)

Atonomics A/S
(Ejerandel: 3,9 %)

 

Poseidon Pharmaceuticals A/S (selskabet er lukket i november 2016)

NsGene A/S
(Ejerandel: 26,8 %) (Selskabet er trådt i frivillig likvidation 30. januar 2017)

 

NsExplorer A/S (selskabet er lukket i november 2016)

 

Pr. 24. februar 2017