Medarbejderrepræsentation i virksomhedsbestyrelser

 

I Danmark har ansatte i børsnoterede og private aktieselskaber ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til selskabernes bestyrelse, hvis selskabet inden for de senest tre år gennemsnitligt har beskæftiget mindst 35 medarbejdere pr. år.
 
De ansatte har ret til at vælge det antal repræsentanter, der svarer til halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af generalforsamlingen. Såfremt antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er et ulige tal, rundes antallet af medarbejdervalgte repræsentanter op.
 
Bestyrelsen i NeuroSearch har i dag tre generalforsamlingsvalgte medlemmer.
 
Som udgangspunkt er alle NeuroSearch-medarbejdere kvalificerede som medarbejderrepræsentanter, hvis de (i) har været ansat i selskabet i mere end 12 på hinanden følgende måneder forud for valget, (ii) ikke er medlemmer af direktionen og (iii) har deres daglige arbejdsplads inden for EU/EØS.
 
Hovedreglen er, at medarbejderrepræsentanterne vælges for en periode på 4 år, og at de kan genvælges.
 
I overensstemmelse med dansk lov har medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer samme rettigheder, pligter og ansvar som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.