Kvartalsrapporter

Delårsrapport for 1. kvartal 2013
Delårsrapport for 1. halvår 2011
Delårsrapport for 1. kvartal 2011
Delårsrapport for 3. kvartal 2010
Delårsrapport for 1. halvår 2010
Delårsrapport for 1. kvartal 2010
Delårsrapport for 1. halvår 2009
Delårsrapport for 1. kvartal 2009
Delårsrapport for 3. kvartal 2008
Delårsrapport for 1. halvår 2008
Delårsrapport for 1. kvartal 2008
Delårsrapport for 3. kvartal 2007
Delårsrapport for 1. halvår 2007
Delårsrapport for 1. kvartal 2007
Delårsrapport for 3. kvartal 2006
Delårsrapport for peroden 1. januar - 30. juni 2006