Analytikere

Bemærk venligst at en hvilken som helst mening, vurdering eller prognose vedrørende NeuroSearch A/S, der er fremsat af disse analytikere er analytikernes alene og ikke et udtryk for NeuroSearchs eller NeuroSearchs ledelses holdninger, prognoser eller forudsigelser. Henvisninger til analytikernes udtalelser er ikke et udrtryk for en bekræftelse af eller enighed med de afgivne informationer, konklusioner eller anbefalinger.