Interne kontrol- og risikostyringssystemer

Formålet med selskabets interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen er at sikre, at aflæggelsen af internt og eksternt regnskab sker både i henhold til IFRS, der er godkendt af EU, og andre yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber samt at sikre et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation.

Det interne kontrol- og risikostyringssystem i NeuroSearch sikrer, at væsentlige fejl eller uregelmæssigheder i regnskabet opdages og korrigeres men giver ikke en absolut sikkerhed for, at alle fejl findes.

Klik på linket for at se den lovpligtige redegørelse for hvert af regnskabsårene:

2018  2017  2016   2015    2014    2013     2012    2011    2010    2009