Virksomhedens sociale ansvar (CSR) 

Som følge af beslutningen om selskabets omstrukturering i 2011, som blev implementeret i 2012, er en lang række aktiviteter blevet nedlagt. Vi har meldt os ud af FN Global Compact og lever således ikke længere op til målsætningen om at indsende en Communications On Progress-rapport (COP) men rapporterer udelukkende i selve årsrapporten hvortil der henvises.
NeuroSearch lever til stadighed op til og støtter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøinitiativer og antikorruption, og alle selskabets medarbejdere overholder de 10 Global Compact-principper i deres professionelle arbejdsliv. 
Klik her for at læse COP-rapporten fra hhv. 2010 og 2011.