Corporate Governance

De danske Corporate Governance-anbefalinger er udarbejdet af Komitéen for god Selskabsledelse og er senest blevet opdateret november 2017. I henhold til Nasdaq Copenhagen A/S’ regler skal alle børsnoterede forholde sig til Komitéens anbefalinger ud fra følg eller forklar-princippet.
 
Neden for findes de lovpligtige redegørelser for de enkelte år. Dokumenterne indeholder en detaljeret gennemgang af selskabets overholdelse af Corporate Governance-anbefalingerne og Corporate Governance-praksissen i NeuroSearch.
 

Klik her for at læse den samlede rapport for de enkelte år:

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019